Banner
Volg ons:
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
Pure Energie: de groenste stroomleverancier van Nederland
x

Mogelijk windmolen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor

11-03-2016

Er komt mogelijk een windmolen op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. Dat laten Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) en duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie uit Enschede weten. Samen werken zij aan een plan om lokaal duurzame energie op te wekken in Goor.

Beide partijen verwachten dat het mogelijk is om één moderne windmolen te bouwen met een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 140 meter. Naar verwachting kan er op deze locatie jaarlijks maximaal 9 miljoen kWh duurzame elektriciteit worden opgewekt. Dit komt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Momenteel worden er diverse onderzoeken gedaan naar onder andere geluid, slagschaduw, veiligheid en de invloed op natuur. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het realiseren van een windmolen op deze locatie haalbaar is.

Profiteren van de wind
Het initiatief voor een windmolen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek past binnen het beleid van de gemeente Hof van Twente. In oktober 2015 heeft de gemeenteraad de ‘Beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen’ vastgesteld. Deze beleidsnota maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, windmolens binnen de gemeente te realiseren. ECHT en Raedthuys Pure Energie hebben inmiddels het College van B&W verzocht om medewerking aan het plan. De initiatiefnemers willen dat de lokale bevolking optimaal kan profiteren van de windmolen. Als de windmolen er komt kunnen burgers en bedrijven via ECHT mee-investeren in de windmolen en profiteren van de wind.

Communicatie met de omgeving
ECHT en Raedthuys Pure Energie vinden het belangrijk om in gesprek te komen met de diverse betrokken partijen in het gebied. Daarom hebben direct omwonenden van de beoogde locatie onlangs een brief ontvangen met informatie over het project. De initiatiefnemers hebben daarin aangegeven graag een afspraak te maken om elkaar te leren kennen en de plannen toe te lichten. Er volgen nog diverse informatiemomenten, zoals gesprekken met nabij gelegen bedrijven en een informatiebijeenkomst voor ondernemers op bedrijventerrein Zenkeldamshoek. Daarnaast wordt op 12 mei een algemene informatiebijeenkomst georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk is. Ook zal er op korte termijn een projectwebsite komen.

Nadat de directe omgeving van de windmolen geïnformeerd is over het initiatief zullen ook de aanvragen bij de gemeente worden ingediend voor de benodigde vergunning. Zodra de vergunning is ontvangen wordt het daadwerkelijk mogelijk om lokale en duurzame windenergie op te wekken in  de gemeente Hof van Twente. Naar verwachting kan er dan in 2018 begonnen worden met de bouw. 

Foto: visualisatie van windmolen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek


Raedthuys nieuws